Finansiere

Produksjons syklus effektivitet

Effektivitet i produksjonssyklusen måler andelen produksjonstid brukt på verdiskapende aktiviteter. En bedrift kan bruke denne informasjonen til å pare bort ikke-verdiskapende aktiviteter, og dermed redusere kostnadene og forkorte tiden det tar å produsere et produkt. Begge resultatene kan brukes som konkurransefortrinn, siden en bedrift da kan senke prisene samtidig som den opprettholder robust fortjeneste, samtidig som den tilbyr raskere leveringstider til kundene.

For å beregne målingen, del opp verdiskapet produksjonstid med total syklustid. Total syklustid er den totale mengden av all prosessstid, inspeksjonstid, køtid og flyttetid. Et typisk utfall av denne analysen er å finne ut at prosesstid (verdiøkende) utgjør en overdreven liten del av den totale syklustiden. Alle gjenværende deler av total syklustid er ikke verdiskapende, og det bør derfor undersøkes for å se om de kan komprimeres eller elimineres.

For eksempel finner en analytiker at en bestemt produksjonsprosess krever 8 timers prosesseringstid (tilleggsverdi), samt 1 times inspeksjonstid, 1 times flyttetid og 14 timers køtid. Den resulterende effektivitetsberegningen for produksjonssyklusen er:

8 timer merverditid ÷ 24 timer total syklusstid = 33% produksjonssykluseffektivitet