Finansiere

Materiell svakhet

En vesentlig svakhet oppstår når en intern kontroll over finansiell rapportering viser seg å være ineffektiv. Når det er en rimelig mulighet for at en ineffektiv kontroll kan føre til en vesentlig feilinformasjon i et foretaks regnskap, anses dette som en vesentlig svakhet. Når revisorene finner en vesentlig svakhet, må de varsle revisjonskomiteen om dette problemet. Et sannsynlig resultat er at revisjonskomiteen vil presse ledelsen for å rette den identifiserte saken så snart som mulig.