Finansiere

Nedsatt kapital

Et selskap har redusert kapital når det samlede beløpet av kapitalen er mindre enn pålydende verdien av utestående aksjer. Denne situasjonen oppstår når et firma har mistet kapital, enten ved å utstede for mye utbytte, ved å pådra seg tap, eller en kombinasjon av de to. Hvis selskapet senere tjener fortjeneste, kan det snu situasjonen.