Finansiere

Tidsforskjeller

Tidsforskjeller er intervallene mellom når inntekter og utgifter rapporteres for finansregnskap og inntektsskatt rapporteringsformål. For eksempel kan en bedrift bruke en akselerert avskrivningsmetode for å øke avskrivningskostnadene for skatterapporteringsformål i inneværende år, mens den rapporterer avskrivninger til en redusert sats i resultatregnskapet som fordeler utgiften jevnere over flere år. Over en periode vil disse tidsforskjellene jevne seg ut, selv om de kan erstattes av et nytt sett med tidsforskjeller.

Når det er tidsforskjeller, kan mengden rapportert skattepliktig inntekt variere betydelig fra beløpet som er rapportert i resultatregnskapet.