Finansiere

Hvordan avstemme en kontoutskrift

Avstemming av en kontoutskrift innebærer å sammenligne bankens poster for å sjekke kontoaktivitet med dine egne poster for aktivitet for samme konto. Hensikten med dette er å finne eventuelle forskjeller mellom de to versjonene, og å oppdatere postene dine slik at de samsvarer med bankens, samt å oppdage eventuelle feil banken har gjort. Kort fortalt er det nødvendig med en bankavstemming for å sikre at saldoen din i kontokontoen er riktig. En detaljert avstemming på kontoutskriften ved utgangen av året blir ofte bedt om av et revisjonsselskap som en del av dets årlige revisjonsprosedyrer. Følg disse trinnene for å avstemme en kontoutskrift:

  1. På slutten av måneden vil du motta en kontoutskrift fra banken som inneholder en oversikt over alle innskudd som er gjort på brukskontoen din, samt alle sjekker som har ryddet banken, og en rekke andre gebyrer på kontoen, for eksempel for servicegebyrer for kontoer. Det skal være et forsoningsskjema på baksiden av denne uttalelsen, som du kan bruke til å fullføre en forsoning. Hvis det er lettere, bruk ditt eget forsoningsskjema.

  2. Match hvert av innskuddene i postene dine med de som er angitt på kontoutskriften. Hvis du har registrert et innskudd som banken ennå ikke hadde mottatt i løpet av måneden, kan du oppgi dette innskuddet som en avstemmende post som skal legges til bankens sluttbeholdning for kontoen din.

  3. Sammenlign beløpet for hvert innskudd registrert av banken med beløpet du registrerte. Det er mulig at banken avviste en sjekk i en gruppe deponerte sjekker, eller registrerte beløpet på en sjekk annerledes. Beløpet for en avvist sjekk bør legges til bankens sluttbeløp.

  4. Hvis det er en forskjell i mengden av en sjekk som er registrert av banken, kan det hende du har gjort en feil i regnskapsregistrene. Juster i så fall oversikten din. Hvis banken gjorde en feil, kan du kontakte banken med denne informasjonen, og ta med forskjellen som en avstemmende vare.

  5. Match alle sjekker som er oppført i kontoutskriften som å ha ryddet banken til de som er oppført i sjekkregisteret ditt. Sett et hake ved siden av hver sjekk i sjekkregisteret ditt som samsvarer med sjekkene som er oppført på kontoutskriften. Sammenlign også sjekkbeløpene; hvis det er en forskjell mellom beløpet som banken har registrert og dine egne poster, kan du enten justere dine poster eller kontakte banken angående forskjellen.

  6. Lag en liste over alle sjekker i sjekkregisteret ditt som ennå ikke har ryddet banken. Totalen av disse uavklarte sjekkene er en avstemningspost som er et fradrag fra bankens sluttbeløp for kontoen din.

  7. Gå gjennom diverse debiteringer og kreditter som er oppført på kontoutskriften, og kontroller at du har registrert dem i dine egne poster. Det er ganske mulig at ingen av disse artiklene er oppført, så sørg for å justere kontantsaldoen for disse elementene før du fortsetter. Eksempler på diverse varer er gebyrer for avviste sjekker, kassakostnader, konto vedlikeholdsavgifter og gebyrer for ekstra sjekkbeholdning bestilt av deg.

  8. Legg til eller trekk fra alle avstemmende poster fra bankens slutt kontantsaldo for kontoen din, og sammenlign resultatet med din egen oversikt over den endelige kontantsaldoen. Hvis de to tallene ikke stemmer overens, er det mulig at startbalansen til disse to tallene heller ikke stemte overens, i så fall bør du avstemme kontoutskriften for forrige periode. Ellers er det fortsatt et avstemmende element innen inneværende periode som du ennå ikke har identifisert.

  9. Når avstemmingen er fullført, stifter du listen over alle avstemmende poster til kontoutskriften eller skriver disse elementene på avstemmingsskjemaet som vises på baksiden av kontoutskriften. Lagre denne informasjonen, slik at du kan referere til den i fremtiden.