Finansiere

Betydelig innflytelse

Betydelig innflytelse er makten til å delta i en enhets drifts- og finanspolitiske beslutninger; det er ikke kontroll over disse retningslinjene. Konseptet brukes i internasjonale standarder for finansiell rapportering. Hvis en investor har minst 20 prosent av en investeringsstemmes stemmerett, antas investoren å ha betydelig innflytelse. Antakelsen om innflytelse kan reverseres gjennom en tydelig demonstrasjon av det motsatte.

Det er mulig for en investor å ikke ha betydelig innflytelse, selv med majoritetseierskap til en investert. Det er mulig å miste betydelig innflytelse over en investert selv i fravær av eierskifte. For eksempel kan en investert være underlagt kontroll av en domstol, regulator eller myndighet, eller tap av betydelig innflytelse kan være resultatet av en kontraktsavtale.

Normalt anses noe av det følgende å være bevis på betydelig innflytelse:

  • Styrets representasjon
  • Ledelsespersonell bytter eller deler
  • Vesentlige transaksjoner med investert
  • Politisk beslutningstaking
  • Teknisk informasjonsutveksling