Finansiere

Kontantstrømoppstilling direkte metode

Den direkte metoden for presentasjon av kontantstrømoppstillingen presenterer de spesifikke kontantstrømmene knyttet til poster som påvirker kontantstrømmen. Elementer som vanligvis gjør det inkluderer:

  • Kontanter hentet fra kunder

  • Renter og utbytte mottatt

  • Kontanter betalt til ansatte

  • Kontanter betalt til leverandører

  • Rente betalt

  • Inntektsskatt betalt

Fordelen med den direkte metoden fremfor den indirekte metoden er at den avslører driftsinntekter og innbetalinger.

Standardinnstillingsorganene oppfordrer til bruk av den direkte metoden, men den brukes sjelden av den utmerkede årsaken til at informasjonen i den er vanskelig å samle; bedrifter rett og slett ikke samler inn og lagrer informasjon på den måten som kreves for dette formatet. Ved å bruke den direkte metoden kan det kreve at kontoplanen omstruktureres for å samle inn forskjellige typer informasjon. I stedet bruker de den indirekte metoden, som lettere kan hentes fra eksisterende regnskapsrapporter.

Eksempel på direkte kontantstrømmer

Lowry Locomotion konstruerer følgende kontantstrømoppstilling ved hjelp av den direkte metoden:

Lowry Locomotion

Oppstilling av kontantstrømmer

for året som ble avsluttet 12/31 / x1