Finansiere

Nettolønn

Netto lønn er beløpet som gjenstår etter hjembetaling etter at alle forskuddstrekk og fradrag er fjernet fra en persons lønn. Restbeløpet betales deretter til den ansatte i kontanter. Fradragene som kan tas fra bruttolønn for å komme til nettolønn inkluderer (men er ikke begrenset til) følgende:

  • Føderal inntektsskatt

  • Statlige og lokale inntektsskatter

  • Trygdeavgift

  • Medicare skatt

  • Helseforsikringsfradrag

  • Fleksible trekk for utgiftskontoer

  • Pensjonsfradrag

  • Tilbakebetaling av selskapslån eller forskudd

  • Fradrag for veldedighetsdonasjoner

  • Garnisjoner