Finansiere

Markedsverdi

Konseptet med markedsverdi tilfører forskjellen mellom markedsverdien til en virksomhet og kostnaden for kapitalen som er investert i den. Når markedsverdien er mindre enn kostnaden for investert kapital, innebærer dette at ledelsen ikke har gjort en god jobb med å skape verdier med egenkapitalen som investererne stiller til rådighet for den. Omvendt, når markedsverdien er større enn kostnaden for investert kapital, indikerer det at selskapets virksomhet drives godt.

Følg disse trinnene for å få markedsverdi:

  1. Multipliser totalen av alle utestående vanlige aksjer med deres markedspris

  2. Multipliser summen av alle utestående foretrukne aksjer med deres markedspris

  3. Kombiner disse totalene

  4. Trekk mengden investert kapital i virksomheten

Formelen er:

(Antall utestående vanlige aksjer x aksjekurs) + (Antall utestående preferanseaksjer x aksjekurs)

- Bokført verdi av investert kapital

Som et eksempel forbereder investor relations officer i Cud Farms en pressemelding som avslører økningen i markedsverdi siden den nye ledelsen ble ansatt. Analysen er basert på følgende informasjon: