Finansiere

Annuitetsmetode for avskrivninger

Annuitetsmetoden for avskrivninger er en avskrivningsteknikk som fokuserer på å oppnå en konstant avkastning på en eiendel. Det er mer sannsynlig å brukes til dyrere anleggsmidler som forventes å ha lang levetid. Følg disse trinnene for å benytte livrente-metoden:

  1. Beregn fremtidige kontantstrømmer som vil være knyttet til en eiendel.

  2. Beregn den interne avkastningen på disse kontantstrømmene.

  3. Multipliser den interne avkastningen med eiendelens opprinnelige bokførte verdi.

  4. Trekk resultatet fra kontantstrømmen for inneværende periode.

  5. Restverdien er avskrivningen som skal belastes kostnadene i inneværende periode.

Livrente-metoden er ikke godkjent av god regnskapsskikk. Denne tilnærmingen kalles også sammensatt rentemetode for avskrivninger.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found