Finansiere

Er akkumulerte avskrivninger en eiendel eller forpliktelse?

Akkumulerte avskrivninger er den totale summen av alle avskrivningskostnader som hittil har blitt innregnet på en anleggsmiddel. Som sådan betraktes det som en kontrakontokonto, noe som betyr at den inneholder en negativ saldo som er ment å motregne aktivakontoen som den er paret med, noe som resulterer i en netto bokført verdi. Akkumulerte avskrivninger klassifiseres separat fra normale aktiva- og gjeldskontoer av følgende årsaker:

  • Det er ikke et aktivum, siden saldiene som er lagret på kontoen, ikke representerer noe som vil gi økonomisk verdi for enheten over flere rapporteringsperioder. Om noe representerer akkumulert avskrivning mengden økonomisk verdi som har blitt fortært tidligere.

  • Det er ikke noe forpliktelse, siden saldiene som er lagret på kontoen ikke representerer en forpliktelse til å betale en tredjepart. I stedet brukes akkumulerte avskrivninger utelukkende til interne journalføringsformål, og representerer ikke noen betalingsforpliktelse på noen måte.

Hvis du må velge mellom å klassifisere akkumulerte avskrivninger som en eiendel eller forpliktelse, bør det betraktes som en eiendel, bare fordi det er der kontoen rapporteres i balansen. Hvis det skulle kategoriseres som en forpliktelse, ville dette skape feil inntrykk av at virksomheten har et ansvar overfor en tredjepart.