Finansiere

Fast eiendom

Fast eiendom er land og andre eiendeler som er permanent knyttet til landet. Disse andre eiendelene må plasseres permanent på eller under landet. Eksempler på fast eiendom er:

 • Bygninger

 • Kanaler

 • Avlinger

 • Gjerder

 • Land

 • Landskapsarbeid

 • Maskineri

 • Mineraler

 • Dammer

 • Jernbanespor

 • Veier

Alle andre eiendeler er klassifisert som personlig eiendom, som består av løsøre. For eksempel er møblene i et hus personlig eiendom, mens huset er fast eiendom.

Lignende vilkår

Eiendom er også kjent som eiendom.