Finansiere

Bestillingskostnader

Bestillingskostnader er utgiftene som oppstår for å opprette og behandle en ordre til en leverandør. Disse kostnadene er inkludert i bestemmelsen av den økonomiske ordremengden for en varelager. Eksempler på bestillingskostnader er:

  • Kostnad for å forberede en innkjøpsrekvisisjon

  • Kostnad for å utarbeide en innkjøpsordre

  • Kostnad for arbeidskraft som kreves for å inspisere varer når de mottas

  • Kostnad for å legge bort varer når de er mottatt

  • Kostnad for å behandle leverandørfakturaen knyttet til en ordre

  • Kostnad for å forberede og utstede en betaling til leverandøren

Det vil være en bestillingskostnad av en eller annen størrelse, uansett hvor liten en bestilling kan være. Den totale mengden bestillingskostnader som en bedrift pådrar seg vil øke med antall bestillinger som er lagt inn. Denne samlede bestillingskostnaden kan reduseres ved å plassere store teppeordrer som dekker lange perioder, og deretter utstede ordrefrigivelser mot teppeordrene.

Et foretak kan være villig til å tolerere høye samlede bestillingskostnader hvis resultatet er en reduksjon i den totale beholdningskostnaden. Dette forholdet oppstår når en bedrift bare bestiller råvarer og varer etter behov, slik at flere bestillinger blir plassert, men det er lite lager beholdt. Et firma må overvåke bestillingskostnadene og lagerføringen for å balansere ordrestørrelser og derved minimere de totale kostnadene.