Finansiere

Diverse utgifter

Diverse utgifter er en hovedbokskonto som kan inneholde et stort antall mindre transaksjoner. Disse transaksjonene er for beløp så små at de ikke er verdt å kategorisere i en egen konto. Hvis noen av disse utgiftene øker i størrelse i senere perioder, kan de spores på en egen konto.

En ordrelinje med denne betegnelsen brukes ofte i resultatregnskapet, og samler beløpene til flere mindre utgiftskontoer. Hvis denne samlede ordrelinjen ikke ble brukt, ville resultatregnskapet inneholde så mange ordrelinjer at den ikke ville passe inn på en enkelt side.