Finansiere

Kontotittel

En kontotittel er det unike navnet som er tildelt en konto i et regnskapssystem. En kontotittel er viktig når regnskapspersonalet trenger å identifisere en konto, siden tittelen formidler formålet med kontoen. Den andre unike identifikatoren, den numeriske kontokoden, kan inneholde noe identifikasjonslogikk, men er mye vanskeligere å knytte til en bestemt konto. Uten kontotittel ville muligheten for å gjøre en feil oppføring på feil konto være mye høyere.