Finansiere

Forretningstransaksjon

En forretningstransaksjon er en økonomisk hendelse med en tredjepart som er registrert i organisasjonens regnskapssystem. En slik transaksjon må være målbar i penger. Eksempler på forretningstransaksjoner er:

  • Kjøpe forsikring fra et forsikringsselskap

  • Kjøpe varelager fra en leverandør

  • Selger varer til en kunde for kontanter

  • Selge varer til en kunde på kreditt

  • Betale lønn til ansatte

  • Å skaffe lån fra en utlåner

  • Selge aksjer til en investor

Forretningstransaksjoner med høyt volum kan registreres i en spesiell journal, for eksempel kjøpsjournalen eller salgsjournalen. Når forretningstransaksjoner er registrert i disse tidsskriftene, blir de periodevis samlet og bokført til hovedboken. Transaksjoner med lavere volum bokføres direkte til hovedboken. Disse transaksjonene blir til slutt oppsummert i firmaets regnskap.

En forretningstransaksjon bør alltid støttes av et kildedokument. For eksempel kan kjøp av varelager fra en leverandør støttes av en innkjøpsordre, mens betaling av lønn til en ansatt kan støttes av et timeliste.

Noen arrangementer anses ikke som forretningstransaksjoner, for eksempel å gi en reporter en omvisning i selskapets fasiliteter, siden det ikke er noen konkret verdi knyttet til arrangementet.