Finansiere

Ytelse vesentlighet

Vesentlighet for ytelse er et beløp mindre enn nivået av total vesentlighet, og reduseres for å muliggjøre risikoen for at det kan være flere mindre feil eller mangler som ikke er identifisert av revisor. Disse mindre elementene kan være materielle når de blir samlet, så ytelsesmessighetsnivået er satt til å imøtekomme dem. Dermed reduserer vesentligheten ytelsen sannsynligheten for at den samlede mengden ukorrigerte og uoppdagede feilinformasjon overstiger vesentlighetsnivået for regnskapet som helhet. Det valgte ytelsesnivået er et spørsmål om profesjonelt skjønn, og påvirkes av revisors forståelse av klienten, inkludert typer og mengder feilinformasjon som ble funnet under tidligere revisjoner av klienten;disse forholdene påvirker revisors forventninger til feilinformasjon som kan være til stede i inneværende periode. Nivået på ytelsesmessigheten kan settes på forskjellige nivåer for forskjellige kontoer.

Dette har direkte betydning for utvalgsstørrelsen, siden et sterkt redusert nivå av ytelsesmessighet vil kreve betydelig større utvalgsstørrelser for å redusere risikoen for å akseptere et utvalg når den tilknyttede populasjonen faktisk inneholder en vesentlig feilinformasjon.