Finansiere

Gjeldstjeneste fond

Et gjeldsfond er en kontantreserve som brukes til å betale for renter og hovedstolbetalinger på visse typer gjeld. Eksistensen av et gjeldsfond er ment å redusere risikoen for en gjeldssikkerhet for investorer, noe som gjør det mer attraktivt for dem og også reduserer den effektive renten som trengs for å selge tilbudet. Imidlertid binder den en del av kontantene som gjeldsutstederen mottar fra gjeldstilbudet, slik at den ikke kan brukes på mer nyttige investeringer.