Finansiere

Begrensende påtegning

En restriktiv påtegning begrenser bruken av et finansielt instrument (vanligvis en sjekk). Resultatet av en restriktiv påtegning er at et finansielt instrument ikke lenger er et omsettelig instrument som kan overføres fra den oppgitte betalingsmottakeren til en tredjepart. Et eksempel på en restriktiv påtegning er "For Deposit Only" -stempelet som brukes av de fleste selskaper på baksiden av en mottatt sjekk. Dette stempelet begrenser effektivt ytterligere handlinger på sjekken fra den oppgitte betalingsmottakeren til bare å kunne sette inn den.

En kunde kan sende en leverandør en sjekkbetaling, hvor det står ordene "med full betaling av konto" eller lignende vilkår. Dette er ikke nettopp en begrensende påtegning, siden den ikke begrenser sjekkens videre omsettelighet. Imidlertid kan det ha en betydelig innvirkning på leverandørens mulighet til å få betaling for eventuell gjenværende ubetalt saldo på kundens konto, siden innskudd av sjekken kan betraktes som aksept av vilkårene som er lagt til sjekken. Beslutningsprosessen når du mottar en slik sjekk er:

  1. Diskuter saken med juridisk rådgiver for å se hvordan det påvirkes av gjeldende lover.

  2. Hvis du var i ferd med å avskrive kontosaldoen (og dermed tilordne nullverdien til det ubetalte beløpet), er det sannsynligvis fornuftig å sette inn sjekken og avskrive den gjenværende saldoen.

  3. Hvis du har tenkt å forfølge full betaling, så returner sjekken til kunden. Ikke deponer det.

Hvis du bruker en banklåsboks til å sette inn alle innkommende sjekker, så legg inn en prosedyre der bankpersonalet ikke legger inn sjekker som inneholder restriktive påtegninger, og i stedet videresender dem til selskapet for gjennomgang.