Finansiere

Hvordan beregne salgsmargin

Salgsmargin er den fortjeneste som genereres ved salg av et produkt eller en tjeneste. Den brukes til å analysere fortjeneste på nivå med en individuell salgstransaksjon, snarere enn for en hel virksomhet. Ved å analysere salgsmarginer kan man identifisere hvilke produkter som selges som er mest (og minst) lønnsomme. For å beregne salgsmarginen, trekk alle kostnadene knyttet til et salg fra nettobeløpet som genereres av salget. De eksakte komponentene i denne beregningen vil variere etter type virksomhet, men vil vanligvis omfatte følgende elementer:

+ Inntekter

- Salgsrabatter og kvoter

- Kostnad for solgte varer eller tjenester

- Selgerprovisjon

= Salgsmargin

For å beregne salgsmarginen prosentvis, del salgsmarginen avledet i forrige beregning med nettosalget.

For eksempel selger et selskap en konsulentordning for $ 100.000. Som en del av avtalen får kunden 10% rabatt. Selskapet pådrar $ 65 000 i lønnskostnader knyttet til ordningen. Det er en 2% provisjon knyttet til salget. Den resulterende beregningen av salgsmarginen er:

+ $ 100.000 inntekter

- 10.000 salgsrabatt

- 65.000 arbeidskostnader

- 2000 kommisjon

= $ 23.000 salgsmargin

Salgsmarginen kan beregnes for en individuell salgstransaksjon, eller for en salgsgruppe. For eksempel kan et selskap ha solgt programvare, opplæring og installasjonsstøtte som en pakkeavtale til en kunde. I dette tilfellet er salgsmarginen for hele salgspakken den mest relevante, siden selgeren kanskje ikke hadde klart å fullføre salget med mindre den inkluderte alle komponentene i pakken.

En annen variant på beregningen er å kompilere salgsmarginen etter selger. Dette kan være nyttig for å bestemme prestasjonsnivåer for selger, eller for beregning av forskjellige provisjoner eller bonuser.

Salgsmarginberegningen er bare en mellomnivåmargin; det inkluderer ikke en rekke overheadkostnader, og kan dermed gi marginer som ikke er en indikasjon på det totale lønnsomhetsnivået til en virksomhet. For dette mer omfattende synet på lønnsomhet, bør man beregne netto fortjenestemargin.