Finansiere

Inntektsutgifter

En inntektsutgift er en kostnad som belastes utgiften så snart kostnaden påløper. Ved å gjøre dette bruker en virksomhet samsvaringsprinsippet for å knytte utgiftene til inntektene generert i samme rapporteringsperiode. Dette gir de mest nøyaktige resultatregnskapene. Det er to typer inntektsutgifter:

  • Opprettholde en inntektsgenererende eiendel . Dette inkluderer reparasjons- og vedlikeholdskostnader, fordi de påløper for å støtte den løpende driften, og ikke forlenger levetiden til en eiendel eller forbedrer den.

  • Genererer inntekter . Dette er alle daglige utgifter som trengs for å drive en bedrift, for eksempel salgslønn, husleie, kontorrekvisita og verktøy.

Andre typer kostnader anses ikke som inntektsutgifter, fordi de relaterer seg til generering av fremtidige inntekter. For eksempel er kjøp av anleggsmidler kategorisert som en eiendel og belastes over flere perioder for å matche kostnaden for eiendelen mot flere fremtidige perioder med inntektsgenerering. Disse utgiftene er kjent sominvesteringer.