Finansiere

Regnskap for pensjoner

Regnskapet for pensjoner kan være ganske komplisert, spesielt med hensyn til ytelsesplaner. I denne typen plan gir arbeidsgiveren en forhåndsbestemt periodisk betaling til ansatte etter at de går av med pensjon. Beløpet for denne fremtidige betalingen avhenger av en rekke fremtidige hendelser, for eksempel estimater av ansattes levetid, hvor lenge nåværende ansatte vil fortsette å jobbe for selskapet, og lønnsnivået til de ansatte rett før pensjonen. I hovedsak dreier regnskapsføringen av ytelsesplaner seg om estimering av fremtidige betalinger som skal utføres, og innregning av tilhørende utgifter i perioder der ansatte leverer tjenestene som kvalifiserer dem til å motta betalinger i fremtiden under vilkårene i plan.

Det er en rekke kostnader knyttet til ytelsesbaserte planer som i utgangspunktet kan se ut som banale. Her er et sammendrag av de relevante kostnadene, som utgjør netto periodisk pensjonskostnad som innregnes i hver regnskapsperiode: