Finansiere

Ikke-driftskostnad

En ikke-driftskostnad er en kostnad pådratt av en organisasjon som ikke forholder seg til hovedaktiviteten. Disse utgiftene er vanligvis oppført i resultatregnskapet etter resultatene fra fortsatt drift. Når man analyserer resultatene av en virksomhet, kan man trekke disse utgiftene fra inntekten, for å estimere den maksimale potensielle inntjeningen til firmaet. Eksempler på ikke-driftskostnader er:

  • Rentekostnad

  • Derivatutgifter

  • Søksmålsoppgjørskostnad

  • Tap ved salg av eiendeler

  • Forældede lageromkostninger

  • Omstillingskostnad