Finansiere

Hvordan inntekt påvirker balansen

Inntektene vises normalt øverst i resultatregnskapet. Imidlertid har det også innvirkning på balansen. Hvis et selskaps betalingsbetingelser bare er kontanter, skaper inntektene også en tilsvarende mengde kontanter i balansen. Hvis betalingsbetingelsene tillater kreditt til kunder, skaper inntektene et tilsvarende beløp på kundefordringer i balansen. Eller hvis et salg gjøres i bytte mot en annen eiendel (som skjer i en byttehandelstransaksjon), kan en annen eiendel i balansen øke.

Denne økningen i eiendeler skaper også en motvirkende økning i egenkapitaldelen av balansen, hvor beholdt inntjening vil øke. Effekten av inntektene på balansen er således en økning i en aktivakonto og en tilsvarende økning i en egenkapitalkonto.