Finansiere

Halvårsstevne

Halvårskonvensjonen brukes til å beregne avskrivninger for skattemessige formål, og sier at et anleggsmiddel antas å ha vært i bruk i halvparten av det første året, uavhengig av faktisk kjøpsdato. Det resterende halve året for avskrivninger blir trukket fra inntektene i det siste avskrivningsåret.

For eksempel kjøper et selskap en maskin for $ 50 000 den 1. oktober. Maskinen har en levetid på fem år. Under halvårskonvensjonen er avskrivningen for maskinen som følger:

År 1 = $ 5000

År 2 = $ 10.000

År 3 = $ 10.000

År 4 = $ 10.000

År 5 = $ 10.000

År 6 = $ 5000