Finansiere

Produksjonsbetalingsrenter

En produksjonsbetalingsinteresse er retten til å motta inntekter fra olje- og gassproduksjon, der retten går tilbake til den renten den ble opprettet fra etter at en viss mengde produksjonsvolum eller inntekt er nådd. En organisasjon oppnår en produksjonsbetalingsinteresse XE "Produksjonsbetalingsinteresse" når den kjøper en prosentandel av beviste reserver i et felt.

En betaling som gjøres til innehaveren av denne renten blir registrert når den mottas eller blir fordring.