Finansiere

Hvordan klassifisere gjeld på forespørsel

Hvis en låneavtale inneholder en klausul om at utlåner når som helst kan kreve betaling, klassifiser gjelden som en kortsiktig gjeld. Dette er tilfelle selv om det ikke er forventning om at utlåner vil kreve betaling innen inneværende år. Dette kravet er pålagt av regnskapsstandardene i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper.