Finansiere

Oppskrivningsarbeid

Oppskrivningsarbeid innebærer utarbeidelse av regnskap for en klient uten først å gjennomgå eller revidere den underliggende informasjonen. Dette er en relativt lav verdiøkende aktivitet, så avgiften som kunden betaler for denne tjenesten er generelt lav.