Finansiere

Transaksjonsrisiko

Transaksjonsrisiko er sannsynligheten for at en part i en forretningstransaksjon vil tape penger på grunn av en negativ endring i den aktuelle valutakursen. For eksempel godtar et selskap i Europa å betale i amerikanske dollar for produksjonsutstyr som selges av et firma i USA, med betaling innen 30 dager. Hvis valutakursen for euro svekkes i løpet av de mellomliggende 30 dagene, må kjøperen bruke mer euro for å kjøpe dollarene de trenger for å betale selgeren. Partene i en slik transaksjon kan bruke sikringsteknikker for å redusere eller eliminere transaksjonsrisiko.

Transaksjonsrisiko har en tendens til å øke når det er lang tid mellom inngåelse av en kontrakt og oppgjør, siden det er mer tid der den aktuelle valutakursen kan variere.