Finansiere

Regelen om 72 definisjon

Regelen om 72 er en beregning som brukes til å estimere antall år det vil ta å doble sine investerte penger, gitt en spesifikk årlig avkastning. Regelen er nyttig i situasjoner der du ikke har tilgang til mer presise beregningsmetoder, for eksempel et elektronisk regneark eller en kalkulator. Beregningen er:

(72 ÷ Rente på investerte fond) = Antall år å doble investering

For eksempel:

  • 1% rente. (72/1 = 72,0 år)

  • 2% rente. (72/2 = 36,0 år)

  • 3% rente. (72/3 = 24,0 år)

  • 4% rente. (72/4 = 18,0 år)

  • 5% rente. (72/5 = 14,4 år)

  • 6% rente. (72/6 = 12,0 år)

  • 7% rente. (72/7 = 10,3 år)

  • 8% rente. (72/8 = 9,0 år)

  • 9% rente. (72/9 = 8,0 år)

  • 10% rente. (72/10 = 7,2 år)

Regelen om 72 er ganske nøyaktig for lave avkastningsgrader, og blir stadig mer unøyaktig når høyere avkastningskrav blir innlemmet i beregningen. Derfor er det best å bruke en kalkulator eller et elektronisk regneark for å mer nøyaktig bestemme doblingstiden for høyere avkastning.

Å dele renten i 69 gir et mer nøyaktig resultat hvis du antar kontinuerlig rentesammensetning, men det er vanskeligere å manuelt dele inn i 69 enn å dele inn i 72.

Regelen om 72 har andre applikasjoner enn å investere midler. For eksempel, hvis et land har en bærekraftig vekstrate på 4%, bør økonomien dobles på 18 år. Eller hvis en befolkning vokser med en hastighet på 1% per år, vil befolkningen doble seg på 72 år.

Annet enn det faktum at dette bare er et estimeringsverktøy, er det andre problemet med regelen at det generelt gjelder lengre perioder. Ved estimering over lengre perioder er evnen til å oppnå jevn avkastning problematisk, så den faktiske oppnådde avkastningen vil sannsynligvis variere fra det regelen indikerer.