Finansiere

Regnskap forskningsbulletiner

Accounting Research Bulletins er utstedelser fra Committee on Accounting Procedure (CAP), som var en del av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Bulletinene ble utstedt i løpet av tidsperioden 1953 til 1959, og var et tidlig forsøk på å rasjonalisere den generelle regnskapspraksis slik den eksisterte på den tiden.

Alle regnskapsposisjonene i bulletinene er siden blitt erstattet, men noe av teksten i bulletinene er integrert i de etterfølgende regnskapsstandardene, som er en del av General Accepted Accounting Principles (GAAP). Den mest kjente av regnskapsundersøkelsesbulletiner var ARB nr. 43, som samlet informasjonen som ble funnet i de tidligere bulletinene.

CAP ble erstattet av Accounting Principles Board, som igjen ble senere erstattet av Financial Accounting Standards Board.