Finansiere

Forhold mellom kontantstrøm og kapitalutgifter

Kontantstrømmen til kapitalutgiftsforholdet brukes til å bestemme en organisasjons evne til å erverve kapitalmidler ved bruk av den frie kontantstrømmen. Den beregnes ved å dele kontantstrømmen fra driften etter investeringer. Et høyt forhold indikerer at en bedrift har et redusert behov for å bruke gjeld eller egenkapitalfinansiering for å støtte kravene til kapitalutgifter. Omvendt indikerer et lavt forhold at ledelsen kan være begrenset av tilgjengeligheten av finansiering, og det kan derfor være nødvendig å beholde anleggsmidlene lenger enn normalt.