Finansiere

Senior sikkerhet

Et eldre verdipapir er et finansielt instrument som er høyere enn de andre gjelds- eller egenkapitalinstrumentene som er utstedt av en organisasjon. Den relative ansienniteten til et verdipapir er av stor betydning når utsteder har gått konkurs eller er i avvikling; I disse situasjonene blir eierne av de eldste verdipapirene betalt først, mens innehaverne av de yngre verdipapirene blir betalt etterpå.

Sikret gjeld klassifiseres som eldre til usikret gjeld, siden innehavere av sikret gjeld har rett til eiendelene som er tildelt gjeld som sikkerhet. Det er ingen slik sikkerhet for usikret gjeld. Foretrukket aksje er klassifisert som eldre til vanlig aksje, siden innehavere av foretrukket aksje betales før eierne av ordinær aksje.