Finansiere

Uunngåelig pris

En uunngåelig kostnad er en utgift som det er en solid utgiftsforpliktelse på kort sikt. På grunn av forpliktelsen er det ikke mulig å gå bort fra kostnadene før forpliktelsesperioden er avsluttet. Denne typen kostnader tar ikke hensyn til kortsiktige driftsbeslutninger. Et eksempel på en uunngåelig kostnad er leiebetalinger under en langsiktig leieavtale.