Finansiere

Fordeling

En fordeling er separasjonen av inntekter, utgifter eller fortjeneste, som deretter tildeles forskjellige kontoer, avdelinger eller datterselskaper. Konseptet brukes spesielt for tildeling av fortjeneste til forskjellige geografiske regioner i en virksomhet, noe som påvirker skattepliktig fortjeneste rapportert til forskjellige myndigheter. For eksempel kan den totale inntekten til en multistatlig enhet fordeles på datterselskapene på statsnivå basert på deres individuelle salg, antall ansatte, aktiva eller kontante kvitteringer.