Finansiere

Donert lager

Donert aksje er aksjer i et selskap som har blitt donert til en veldedig enhet. Giveren kan da ta et skattefradrag for virkelig verdi av aksjen på donasjonsdatoen, men bare for aksjer som har vært holdt i minst ett år. Virkelig markedsverdi av aksjene i et offentlig selskap bestemmes enkelt; bruk gjennomsnittet av høye og lave aksjekurser på donasjonsdatoen. Hvis aksjene er de i et privat selskap, er det enten behov for en vurdering eller en rimelig verdsettelsesmetode.

Hvis aksjer har vært holdt i mindre enn ett år, er fradragsberettiget beløp det laveste av kostnadsgrunnlaget for aksjene eller deres virkelige markedsverdi.

Aksjonærer har et monetært insentiv til å donere aksjene sine, i stedet for å selge aksjene og deretter donere de resulterende kontantene til en veldedighet. Årsaken er at aksjonærene unngår å betale kapitalgevinstskatten når de donerer aksjer direkte.