Finansiere

Produksjonsomkostninger

En produksjonsomkostning er standardmengden av fabrikkomkostninger tildelt hver produksjonsenhet. Denne informasjonen brukes i periodiseringsregnskapet for å tilordne fabrikkomkostninger til enheter som er solgt og til enheter som er lagret i varelageret. Når varer selges, belastes fabrikkomkostningene som er tilordnet dem. Konseptet brukes ikke til noen beslutningsaktiviteter, siden det er et sammensatt nummer som kun er ment å bruke overheadkostnader i henhold til regnskapsstandardene.

Produksjonsomkostningstaksten er hentet fra den siste historien om fabrikkomkostninger som faktisk er påløpt, kanskje det siste året eller (mer presist) de siste tre månedene på rullerende basis. Disse overheadkostnadene blir deretter delt med et estimat av det gjennomsnittlige antall enheter som forventes å produseres i prognoseperioden for å komme til produksjonskostnaden. Dette beløpet lastes inn i papirregningen for hvert produkt en bedrift produserer, slik at standardprisen automatisk tildeles hver enhet når den produseres.

Det er fullt mulig for produksjonsomkostningene å avvike fra den faktiske mengden påløpte kostnader. Resultatet er enten over- eller underanvendelse av fabrikkomkostninger på produserte enheter.