Finansiere

Kontant avkastning på eiendeler

Kontant avkastning på eiendeler måler det proporsjonale nettobeløpet som er spunnet ut som et resultat av å eie en gruppe eiendeler. Tiltaket brukes ofte av analytikere for å sammenligne resultatene til virksomheter innen samme bransje, siden det er veldig vanskelig for noen å tilsløre kontantstrømstallet. Dermed er forholdet ganske pålitelig og sammenlignbart mål på aktivaytelse i en bransje. En høy prosentandel av kontant avkastning på eiendeler er spesielt nødvendig i et aktivtungt miljø (for eksempel hvilken som helst produksjonsindustri), hvor kontanter er nødvendig for å opprettholde, oppdatere og investere i ekstra eiendeler. Tiltaket blir vanligvis avledet samlet for en hel virksomhet, i så fall er beregningen:

Kontantstrøm fra drift ÷ Total gjennomsnittlig eiendel = Kontant avkastning på eiendeler

I beregningen kommer kontantstrømmen fra driften fra kontantstrømoppstillingen. Nevneren inkluderer alle eiendeler oppført i balansen, ikke bare anleggsmidler.

Kontantavkastningen på eiendelene er spesielt verdifull når det er en betydelig forskjell mellom kontantstrømmer og rapportert nettoinntekt, som noen ganger kan være tilfelle når periodiseringsgrunnlaget for regnskap brukes. I denne situasjonen kan det være misvisende å beregne avkastningen på forvaltningskapitalen, så kontantstrøm brukes i stedet for nettoinntektstallet.