Finansiere

Åpningsbalanse egenkapital

Åpningsbalanse er den motregnede oppføringen som brukes når du legger inn kontosaldoer i Quickbooks regnskapsprogramvare. Denne kontoen er nødvendig når det er tidligere kontosaldoer som opprinnelig blir satt opp i Quickbooks. Den brukes til å gi en motregning til de andre kontoene, slik at bøkene alltid er balanserte.

Når kontoinnføringsprosessen er fullført for alle kontoer, sammenligner du den totale egenkapitalen med inngående balanse med summen av alle begynnende aksjekontoer som er oppført i tidligere kontosaldoer. Hvis saldoen samsvarer, var den første regnskapsføringen nøyaktig. Hvis ikke, kan du se gjennom den opprinnelige kontosaldoen for å se om det var en dataregistreringsfeil.

Når alle innledende kontosaldoer er ført, flyttes saldoen på den innledende egenkapitalkontoen til de vanlige aksjekontiene, for eksempel ordinær aksje og beholdt inntjening. Fra dette tidspunktet og fremover skal det ikke lenger være mulig å få tilgang til åpningskontoen, noe som betyr at tilgangen til kontoen skal låses.