Finansiere

T-konto

AT-konto er en grafisk fremstilling av en hovedbokskonto. Navnet på kontoen er plassert over "T" (noen ganger sammen med kontonummeret). Debetoppføringer er avbildet til venstre for "T" og kreditter vises til høyre for "T". Den totale totalsaldoen for hver T-konto vises nederst på kontoen. Et antall T-kontoer er vanligvis samlet sammen for å vise alle kontoene som er berørt av en regnskapstransaksjon. T-kontoen er et grunnleggende opplæringsverktøy i bokføring med dobbelt oppføring, som viser hvordan den ene siden av en regnskapstransaksjon gjenspeiles i en annen konto. Det er også ganske nyttig for å avklare de mer komplekse transaksjonene. Denne tilnærmingen brukes ikke i regnskapsføring med én oppføring, der bare én konto påvirkes av hver transaksjon.

T Kontoeksempel

I det følgende eksemplet på hvordan T-kontoer blir brukt, mottar et selskap en $ 10.000 faktura fra utleieren for leien i juli. T-kontoen viser at det vil være en belastning på $ 10.000 til husleiekontoen, samt en tilsvarende $ 10.000 kreditt til kontoen som skal betales. Denne første transaksjonen viser at selskapet har pådratt seg en kostnad samt et forpliktelse til å betale den utgiften.

Det nederste settet med T-kontoer i eksemplet viser at selskapet noen dager senere betaler husleiefakturaen. Dette resulterer i eliminering av gjeld til gjeld med en belastning på den kontoen, samt en kreditt til kontantkontoen (aktiva), som reduserer balansen på den kontoen.