Finansiere

Enhet

En enhet er sammenslåing av eiendeler fra flere parter i et olje- og gassproduserende område for å danne en enkelt driftsenhet, i bytte mot å motta en interesse i den enheten. Disse ordningene inngås for å oppnå driftseffektivitet over hele produseringsområdet, eller fordi det kreves enhet fra myndighetene. Deltakelse i enheten er vanligvis proporsjonal med at olje- og gassreservene blir bidratt til enheten av hver av enhetene.

Siden utviklingsstadiene på tvers av enhetene kan variere når enhetene er vedtatt, kan enhetene betale eller motta kontanter for å utjevne bidraget fra brønner og andre eiendeler med eierandeler i reserver. Når dette skjer, behandler mottakere av kontanter hendelsen som en kostnadsgjenoppretting, mens betalere av kontanter registrerer det som en investering i brønner og andre eiendeler. Dermed er kostnaden for et foretaks interesse i enhetens eiendeler kostnaden for alle tilførte eiendeler, pluss eller minus kontanter betalt eller mottatt.